Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
BİL-124 ПРОГРАММАЛООГО КИРИШҮҮ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 2 1 + 2 2 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Жалпы маалымат • Маселени чечүү үчүн керек болгон принцип жана этаптар • Маселени чечүү үчүн керек болгон алгоритм жана блок схемалар • Программалоо чөйрөсүнө кириш - Visual Basic деген эмне? - Программалоо деген эмне? - Visual Basic тин өзгөчөлүктөрү - Интерфейс түзүү чебетчилиги - Программа түзүү процесси
2. Апта • Иштөө чөйрөсү - Орнотуу этаптары, тетик жана програмдык жабдык талаптары жөнүндө маалымат берүү. Иштөө чөйрөсүнүн танытылышы
3. Апта • Жөнөкөй программанын этаптары - Код жазуу - Окуя процедураларынын жаратылышы
4. Апта • Visual Basic программасынын структурасы - Проект түшүнүгү - Форма жана модулдар - Form Модулдары, Standart Модулдар, Class Модулдары - Жалпы процедуралар жана окуя процедуралары - Функциялары - Процедуралардын чакырылышы - Код жазуу эрежелери - Операторлор - Арифметикалык амалдар, амалдардын ирети - Окуялар
5. Апта • Маалымат элементтеринин аныкталышы - Өзгөрмөлөр жана алардын аныкталышы - Локал өзгөрмөлөр - Бир модул ичинде жана бардык модулдар ичинде колдонулган өзгөрмөлөр - Public жана Local өзгөрмөлөр
6. Апта • Маалымат типтери - Маалымат типтери - Массивдер (Arrays)
7. Апта • Программаны башкаруу - Циклдер - Шарт структуралары • Операторлор
8. Апта • Контроллердин колдонулушу - Контрол деген эмне? - Контроллер • Колдонуучу менен байланыш - Байланыш кутуларынын колдонулушу - Билдирүү кутулары  MsgBox Оператору  MsgBox Функциясы - Кириш кутуларынын колдонулушу - Меню барлардын колдонулушу - Инструменттер панели
9. Апта • Форманын колдонлушу - Формалар - Форманын касиеттери жана методдору - Форма окуялары (Activate, Click; DblClick, GotFocus, KeyDown, ....) - MDI Формалары
10. Апта Аралык сыноо.
11. Апта • Функциялар • ActiveX компоненттерин жаратуу
12. Апта • Файлдар менен иштөө • Каталарды башкаруу
13. Апта Берилиштер базасы амалдары - Visual Data Manager
14. Апта - Visual Basıc те берилиштер базасы дизайны
15. Апта Data Access Methods Reports
16. Апта Data Report Designer