Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FEN-112 ЖАЛПЫ ФИЗИКА GENEL FİZİK 2 2 + 2 3 5
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Өлчөө, Физикалык чоңдуктар, Бирдиктердин эл аралык системасы, Вектордук жана скалярдык чоңдуктар, Векторлорду суммалоо, Геометриялык жана аналитикалык ыкма, Векторлорду көбөйтүү. Маселелер.
2. Апта Материалдык чекиттин алга умтулуу кыймылынын кинематикасы, Орточо ылдамдык, Заматтык ылдамдык, Ылдамдануу, Бир калыптагы өзгөрмөлүү кыймыл. Маселелер.
3. Апта Айлануу кыймылынын кинематикасы, Бурчтук ылдамдык, Бурчтук ылдамдануу, Нерсенин түз сызыктуу жана айлануу кыймылдарынын ортосундагы байланыш. Маселелер.
4. Апта Динамика: Ньютондун закондору. Ньютондун закондорунун колдонулушу. Сүрүлүү күчтөрү. Маселелер.
5. Апта Айлана боюнча кыймылдын динамикасы, Борборго умтулуучу күч. Маселелер.
6. Апта Импульс, Күчтүн импульсу, Импульстун сакталуу закону. Маселелер.
7. Апта Жумуш жана кубаттуулук, Механикалык энергия. Энергиянын сакталуу закону. Маселелер.
1. Апта 1.аралык сынак
9. Апта Электр заряддары, Өткөргүчтөр жана диэлектриктер, Кулон закону, Электр зарядынын сакталуу закону. Маселелер.
10. Апта Электр талаасынын чыңалышы. Электр талаасынын күч сызыктары, Суперпозиция принциби, Электр талаасындагы чекиттик заряддын кыймылы, Гаусс закону. Маселелер.
11. Апта Электрдик потенциал, Потенциал менен электр талаасынын чыңалышынын ортосундагы байланыш. Маселелер.
12. Апта Электр сыйымдуулугу, Конденсаторлор, Электростатикалык талаанын энергиясы. Маселелер.
13. Апта Ток күчү жана токтун тыгыздыгы, Каршылык жана өздүк каршылык, Ом закону. Маселелер.
14. Апта Электр кыймылдаткыч күчү, Омдун толук чынжыр үчүн закону, Турактуу токтун жумушу жана кубаттуулугу, Кирхгофтун закондору. Маселелер.
15. Апта Магнит талаасы, Магнит талаасынын индукция вектору жана анын агымы, Био-Савар-Лапластын формуласы, Токтордун өз ара аракеттешүүсү, Ампер закону. Маселелер.
16. Апта Фарадейдин тажрыйбалары, Электромагниттик индукция кубулушу, Өздүк индукция, Индуктивдүүлүк. Өз ара индукция. Маселелер.