Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II KIRGIZCA II 2 2 + 0 2 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Киришүү. Курстун негизги максат-милдеттери. Окуу процесси тууралуу методикалык көрсөтмөлөр. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери.
2. Апта Көркөм стиль. Көркөм текст менен иштөө. Чыңгыз Айтматовдун “Саманчынын жолу” повести (укма диск жана чыгарманын түпнускасы менен иштөө).
3. Апта Ат атооч. Өздүк иш кагаздары: Ишеним кат.
4. Апта Тактооч. Өздүк иш кагаздары: Жарыя.
5. Апта Этиш. Өздүк иш кагаздары: Кулактандыруу.
6. Апта Тууранды сөздөр. Өздүк иш кагаздары: Чакыруу.
7. Апта Грамматикалык көнүгүүлөр. Токтогул Сатылгановдун өмүрү жана чыгармачылыгы. Көркөм текст менен иштөө.
8. Апта Кызматчы сөздөр: Байламталар.
9. Апта Көркөм стиль. Көркөм текст менен иштөө. Чыңгыз Айтматовдун “Деңиз бойлой жорткон Ала-Дөбөт” повести (укма диск жана чыгарманын түпнускасы менен иштөө)
10. Апта Барпы Алыкуловдун өмүрү жана чыгармачылыгы. Көркөм текст менен иштөө. Өздүк иш кагаздары: Маалымдама (Маалым кат).
11. Апта Кызматчы сөздөр: Жандоочтор. Өздүк иш кагаздары: Акт.
12. Апта Кызматчы сөздөр: Бөлүкчөлөр. Өздүк иш кагаздары: Протокол.
13. Апта Модалдык сөздөр. Иш кагаздары: Буйрук.
14. Апта Сырдык сөздөр. Жоомарт Бөкөнбаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы. Көркөм текст менен иштөө.
15. Апта Синтаксис. Сөз айкашы. Сүйлөм. Чыңгыз Айтматовдун “Деңиз бойлой жорткон Ала-Дөбөт” повести боюнча тесттик иштердин үстүндө иштөө.
16. Апта Жыйынтыктоочу сынак