Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
RDE-113 КЛАССИКАЛЫК ТИЛ KLASİK DİL 1 1 + 2 2 3
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта «Латын тили» дисциплинасы менен студенттерди таанышуу. Латын тилинин тарыхынан кыскача маалымат. Фонетика – Алфавит, Үндүүлөр, Үнсүздөр. Окуу эрежелери.
2. Апта Муунга бөлүү, муундардан саны, басым. Негизги фонетикалык закондор. Окуу эрежелери.
3. Апта Морфология- Латын тилинин грамматикалык түзүлүшү. Зат атооч: сан, жак, жөндөмөлөр. Зат атоочтун жөндөмөлөрүнүн типтери, I- типтеги зат атоочтун жөндөмөсү жана сын атоочтун. Макал , лакаптар жана учкул сөздөр.
4. Апта II- типтеги зат атоочтун жөндөмөсү и жана сын атоочтун. III – типтеги үнсүз зат атоочтун жөндөмөсү, III - типтеги үндү зат атоочтун жөндөмөсү. Макал , лакаптар жана учкул сөздөр.
5. Апта IV- типтеги зат атоочтун жөндөмөсү. V- типтеги зат атоочтун жөндөмөсү. Латын тилиндеги жөндөмөлөрдүн системасы. Макал , лакаптар жана учкул сөздөр.
6. Апта Ат атооч. Жактама ат атооч. Өзүмдүк ат атооч. Таандык ат атооч. Шилтеме ат атооч. Студенттик гимн: Gaudeāmus - Гаудеамус. Макал , лакаптар жана учкул сөздөр.
7. Апта Аныктама ат атооч. Сурама ат атооч. Белгисиз ат атоочтор. Терс ат атооч. Предлогтор. Тактооч. Макал, лакаптар жана учкул сөздөр.
8. Апта Сан атооч. Эсептик, иреттик сан атоочтор. Сан атоочтун жөндөлүшү. Макал, лакаптар жана учкул сөздөр.
9. Апта Этиш. Этиш жөнүндө жалпы маалымат. Латын тилиндеги этиштин 4 жактамасы. Латын этишинин 4 типтеги жөндөмөсү. Этиштин негиздери жана негизги формалары. Макал , лакаптар жана учкул сөздөр.
10. Апта Ара сынак
11. Апта Инфект Системасы. Этиштин жактама мүчөлөрү. Инфект негизинен түзүлүүчү формалар. Praesens indicative. Макал, лакаптар жана учкул сөздөр.
12. Апта Imperfectum indicative. Futurum I indicative. Praesens conjuctivi, Imperfectum conjunctivi, Imperfectum praesentis. Макал, лакаптар жана учкул сөздөр.
13. Апта Этиштин жаксыз формалары. Перфект системасы. Perfectum indicative active. Макал , лакаптар жана учкул сөздөр.
14. Апта Супинден түзүлүчү этиштер. Этиштин жаксыз формалары. Эрежесиз түзүлүчү этишер.
15. Апта Жаксыз этиштер. Макал , лакаптар жана учкул сөздөр.
16. Апта Этиштик формаларды кайталоо. Инфект жана перфект системаларын. Макал , лакаптар жана учкул сөздөр.