Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
UDL-203 КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I UYGULAMALI KIRGIZCA I 3 0 + 2 0 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Киришүү. Курстун негизги максат-милдеттери. Окуу процесси тууралуу методикалык көрсөтмөлөр. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери. Чыңгыз Айтматовдун “Кылым карытар бир күн” романы (укма диск 1 жана чыгарманын түпнускасы менен иштөө)
2. Апта Синтаксис. Киришүү. Сөз айкашы.
3. Апта Синтаксис. Сүйлөм жана анын түрлөрү.
4. Апта Синтаксис. Сүйлөм мүчөлөрү. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: жалпы ишмердик боюнча буйрук
5. Апта Синтаксис. Түшүндүрмө мүчө. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: өздүк курам боюнча буйрук
6. Апта Синтаксис. Эки составдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдөгү сөздөрдүн орун тартиби. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: өздүк курам боюнча буйрук
7. Апта Синтаксис. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: буйруктун көчүрмөсү
8. Апта Синтаксис. Татаал сүйлөм. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: буйруктун көчүрмөсү . Чыңгыз Айтматовдун “Кылым карытар бир күн” романы (укма диск 1, түпнуска) боюнча тесттик иштердин үстүндө иштөө.
9. Апта Синтаксис. Татаал сүйлөм. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: тескеме
10. Апта Стиль жана стилистика. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: тескеме
11. Апта Көркөм стиль. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: жарлык
12. Апта Көркөм стиль. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: жарлык
13. Апта Илимий стиль. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: жобо
14. Апта Чыңгыз Айтматовдун “Кылым карытар бир күн” романы (укма диск-1, түпнуска) боюнча тесттик иштердин үстүндө иштөө. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: жобо
15. Апта Практикалык сабак
16. Апта Жыйынтыктоочу сынак.