Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TUR-209 ФИЛОЛОГИЯДА ЖАҢЫ ИНФОРМАТИКАЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР FİLOLOJİDE ENFORMATİK TEHNOLOJİLER 3 2 + 2 3 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Маалымат жана анын турлөрү
2. Апта Компюьтер технологиялары жана анын тарыхы
3. Апта алгоритм жөнундө түшүнүк. Алгоритмдин түрлөрү.
4. Апта Маалымат технологияларынын аппараттык жана программалык камсыздоосу.
5. Апта Нукура тил жана программалоо тилдери.
6. Апта Модель жана моделтештирүү. Моделдин түрлөрү.
7. Апта MS DOS операциондук система жөнүндө түшүнүк.
8. Апта Ара сынак
9. Апта Pascal жөнүндө түшүнүк.
10. Апта Delphi жөнүндө түшүнүк.
11. Апта программалоо тилдеринде жөнөкөй программаларды жазуу (практика)
12. Апта программалоо тилдеринде жөнөкөй программаларды жазуу (практика)
13. Апта программалоо тилдеринде жөнөкөй программаларды жазуу (практика)
14. Апта программалоо тилдеринде жөнөкөй программаларды жазуу (практика)
15. Апта программалоо тилдеринде жөнөкөй программаларды жазуу (практика)
16. Апта Жыйынтык сынак