Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TUR-317 ТҮРК ОНОМАСТИКАСЫ TÜRK ONOMASTIĞI 5 3 + 0 3 3
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Түрк ономастикасы: предмети, максаты.
2. Апта Түркология илими, анын пайда болушундагы, өнүгүшүндөгү жана калыптанышындагы түрк ономастикасынын орду.
3. Апта Түрк ономастика илиминде колдонулган методдор жана аларды колдонуу жолдору.
4. Апта Түрк ономастика илиминде колдонулган методдор жана аларды колдонуу жолдору.
5. Апта Түрк антропонимикасы.
6. Апта Түрк топонимикасы.
7. Апта Түрк этнонимикасы.
8. Апта Ара сынак.
9. Апта Түрк космонимикасы.
10. Апта Түрк зоонимикасы.
11. Апта Түрк урбонимикасы.
12. Апта Түрк оронимикасы.
13. Апта Түрк элдери жана түрк ономастикасы.
14. Апта Түрк тилдери жана түрк ономастикасы.
15. Апта Түрк ономастикасы – түрк тилдеринин тарыхый булагы.
16. Апта Жыйынтык сынак.