Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
YÖD-302 КУРСТУК ИШ III (ЖАЛПЫ ТИЛ ИЛИМИ) YARIYIL ÖDEVİ III (GENEL DİLBİLİMİ) 6 0 + 2 0 0
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Илимдер системасында тил илими.
2. Апта Тил - байланыш-катыштын негизги каражаты.
3. Апта Тил, аң-сезим жана ой жүгүртүү.
4. Апта Тил жана коом. Тил жана маданият.
5. Апта Тилдин пайда болуусу.
6. Апта Жазуу.
7. Апта Адабий тилдер.
8. Апта Ара сынак.
9. Апта Тилдердин түзүлүшү жана алардын өнүгүү мыйзамченемдүүлүктөрү.
10. Апта Тилдердин классификациясы.
11. Апта Тилдердин типологиялык классификациясы.
12. Апта Тилдердин генеологиялык классификациясы.
13. Апта Тил - белгилер системасы.
14. Апта Тилдик деңгээлдер жана алардын бирдиктери.
15. Апта Лингвистикалык изилдөө методдору.
16. Апта Финал сынак.