Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TUR-421 ЗАМАНБАП СЫН ТЕОРИЯЛАРЫ I MODERN ELEŞTİRİ KURAMLARI I 7 3 + 0 3 3
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта курска киришүү. Адабий сын - адабият таануунунун бир бөлүгү. Адабий сындын өзгөчөлүгү. Адабияттын тарыхы, теориясы менен карым-катышы.
2. Апта Адабий сындын жаралыш өбөлгөлөрү. Фольклордогу, акындар поэзиясындагы, кол жазма адабиятындагы сындык көз караш.
3. Апта Адабий сындын милдети. Адабият, адабий көркөм процесс сындын предмети катарында.
4. Апта Адабий сындын жанрлары. Макала анын өзгөчөлүгү. Адабий сын макаланын түрлөрү.
5. Апта Рецензия. Көркөм чыгармага рецензия жазуу өзгөчөлүктөрү. Рецензиянын предмети.
6. Апта Адабий портрет. Анын өзгөчөлүгү, урунттуу маселелери.
7. Апта Рецензия жазуу. Дискуссия.
8. Апта Ара сынак.
9. Апта Обзор. Обзор жанрынын өзгөчөлүгү. Адабий чыгармаларга обзор. Бир жазуучунун чыгармалары боюнча обзор.
10. Апта Диалог. Адабий диалог түзүү чеберчилиги.
11. Апта Кыргыз сынчыларынын сындары. К. Асаналиевдин сынчылдык өнөрү.
12. Апта С. Жигитовдун сындары. Тема, проблема,көркөмдүк маселелери.
14. Апта К. Бобуловдун сын багытындагы изденүүлөрү.
15. Апта Вулгаризаторлук сын. Сындагы субъективдүүлүк маселелери.
16. Апта Финал сынак. Сындын бир жанрында макала жазуу.