Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
UDL-204 ПРАКТИКАЛЫК КЫРГЫЗ ТИЛИ II UYGULAMALI KIRGIZCA II 4 0 + 2 0 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Киришүү. Курстун негизги максаты жана милдеттери. Стилистика. Көркөм стиль.
2. Апта Кыргыз адабиятындагы жаӊылануу процесси. Эркин ырлардын пайда болушу. Сүйүнбай Эралиевдин өмүрү жана чыгармачылык жолу.
3. Апта Көркөм чыгарманын тили. Көркөм стилдин үлгүсүндө текст жазуу.
4. Апта Көркөм чыгарма. Төлөгөн Касымбековдун «Сынган кылыч» жана «Кел-кел» романдарынан үзүндү окуп, аларды талдоо.
5. Апта Иш кагаздары: Билдирүү. Протокол.
6. Апта Кыргыз адабиятындагы тарыхый романдардын жаралышы жана калыптанышы. Төлөгөн Касымбековдун өмүрү жана чыгармачылык жолу.
7. Апта Социалисттик реализм. Идеология жана саясат. Көркөм чыгарма. Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч» жана «Кел-кел» романдарынан үзүндү окуп, дискуссия өткөрүү.
8. Апта Ара сынак
9. Апта Стилистика. Публицистикалык стиль.
10. Апта Эгемендик доордогу кыргыз адабияты (1990-2000-жылдар). Публицистикалык ырлардын табияты. Шайлообек Дүйшеевдин өмүрү жана чыгармачылык жолу.
11. Апта Иш кагаздары: Кулактандыруу (Жарыя). Отчёт.
12. Апта Көркөм чыгарма. Советбек Байгазиевдин «Иниме кат» педагогикалык публицистикасы (Текст, тапшырма жана көнүгүүлөр менен иштөө).
13. Апта Публицистикалык стилге мүнөздүү тексттер. (граждандык лирика, фельетон, очерк, макала, интервью, репортаж, ж.б.).
14. Апта Кыргыз адабиятындагы публицистикалык чыгармалардын жаралышы жана калыптынышы. Көркөм чыгарма. Советбек Байгазиевдин «Иниме кат» педагогикалык публицистикасы (Текст, тапшырма жана көнүгүүлөр менен иштөө).
15. Апта Учур адабияты. 2000-2010-жылдары адабий майданга келген жаңы ысымдар. Соңку мезгилдеги адабий процесске жалпы обзор.
16. Апта Мара сынак