Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-303 ЖАЛПЫ ТҮРК ФИЛОСОФИЯСЫ GENEL TÜRK FELSEFESİ 5 2 + 0 2 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Жалпы түрк философиясынын идеалык негиздери(миф, дин,элдик оозэки чыгармалар, дастан, макал-лакап)
2. Апта Жалпы түрк философиясынын тарыхый этаптары, аларды карооонун илимий-методикалык ыкмалары, негиздери.
3. Апта Аль-фараби жана дүйнөлүк философия
4. Апта Жусуп Баласагын «Кутту билим»
5. Апта Махмуд Кашкари «түрк тилдеринин сөздүгү» жана «Кодекс Куманикус»
6. Апта Ахмед Юниакинин философиялык көз карашы
7. Апта Кожо Ахмед Яссави – Орто азиядагы суффизм философиясынын көрүнүктүү өкүлү
8. Апта Ара сынак
9. Апта Абайдын антропология философиясы,Шакаримдин экзистенциализм философиясы, Алтынсариндин билим философиясы.
10. Апта Ɵзбекистандагы коомдук философиялык ой-жүгүртүү
11. Апта Махтумкули –акын жана ойчул
12. Апта Кыргыздардын коомдук - философиялык ой жүгүртүүсү
13. Апта Заманизм(Арстанбек, Калыгул, МолдоКылыч, Нур Молдо, Молдо Нияз)
14. Апта Токтогулдун, Т.Молдонун, Барпынын, Жеңижоктун философиялык ой-толгоолору (адам, коом, аалам, табият, жамандык-жакшылык,өмүр-өлүм проблемалары)
15. Апта «Манас» эпосундагы философиялык идеялар
16. Апта Финал сынак