Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-327 УТОПИЯ ÜTOPYA 5 3 + 0 3 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Сабак жөнүндө жалпы маалымат
2. Апта Утопия термини (түшүнүгү) жөнүндө
3. Апта Утопиялар
4. Апта Утопия менен адамдын ойломунун күчү
5. Апта Утопиянын түрлөрү. Позитивдүү (каалаган), негативдүү (каалабаган) утопиялар, Экономикалык утопиялар, саясий жана тарыхый утопиялар, Диний утопиялар, илимий жана технологиялык утопиялар.
6. Апта Позитивдүү утопияларга тиешелүү мисалдар. Платон, Фараби.
7. Апта Позитивдүү утопияларга тиешелүү мисалдарды улантуу; Томас Мор, Франсис Бекон, Томмазо Кампанелла.
8. Апта Ара сынак
9. Апта Негативдүү утопиялар; Олдос Леонард Хаксли, Джордж Орвелл
10. Апта Экономикалык утопиялар
11. Апта Саясий жана тарыхый утопиялар
12. Апта Диний утопиялар
13. Апта Илимий жана технологиялык утопиялар
14. Апта Илимий жана технологиялык утопиялар (улантуу)
15. Апта Кайталоо
16. Апта Жыйынтыктоочу сынак