Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-329 МАДАНИЯТ ТЕОРИЯЛАРЫ MEDENİYET TEORİSİ 5 3 + 0 3 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Маданият тушунуг: тарыхый дискурс.
2. Апта Маданият жана цивилизация: озгочолуктору.
3. Апта Маданияттын структурасы жана функциялары.
4. Апта Классикалык маданият философиясы: булактары жана идеялары.
5. Апта Маданият философиясы: неокантчылык жана неогегельчилик.
6. Апта Маданият жана жашоо философиясы. Г.Зиммель, В.Дильтей, Ф.Ницше.
7. Апта Маданият жана локалдык цивилизация теориялары: Н.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби.
8. Апта Ара сынак
9. Апта Маданият жана экзистенциалдык теориялар. Н.Бердяев, К.Ясперс, Г.Марсель.
10. Апта Маданият феноменологиясы. Э.Гуссерль.
11. Апта Маданият социаологиясы. М.Вебер, А.Вебер.
12. Апта Маданият онтологиясы. Н.Гарман, Х.Ортега-и-Гассет.
13. Апта Маданияттын функционалдык теориясы. Б.Малиновский.
14. Апта Маданият жана илим.
15. Апта Маданият жана ааламдашуу.
16. Апта Финал сынагы