Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-331 ДЕКАРТ, ЛЕЙБНИЦ ЖАНА СПИНОЗА ФИЛОСОФИЯСЫ DESCARTES, LEİBNİZ VE SPİNOZA FELSEFESİ 5 3 + 0 3 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта эмне үчүн ренессанс Доорунан кийин Агартуучулук доор өкүм сүрө баштайт?
2. Апта Табигый илимдердеги ачылыштар - Доордун өзгөчөлүгү
3. Апта Акыл - эс философиясын даңазалагандар.
4. Апта Таза акыл философиясы - аңдап билүү теориясынын жаңы пайдубалы катары
5. Апта Рене Декарт: Ойлонуп жатам - демек, бармын. Бул айтымга талдоо жүргүзүү.
6. Апта Рене Декарттын рационализм окуусунун маңызы.
7. Апта Эмпиризм жана рационализмдин өзгөчөлүктөрү
8. Апта Ара сынак
9. Апта Спинозанын андап билүү теориясы
10. Апта Спинозанын диний этикасы
11. Апта Лейбництин монада жөнүндө окуусу.
12. Апта Лейбництин этикасы.
13. Апта Рене Декарт, Спиноза жана Лейбництин дүйнөлүк философияга тийгизген таасири.
14. Апта Агартуутчулук философиясы боюнча презентацияларды угуу жана талкуулоо
15. Апта Агартуучулук боюнча презентацияларды угуу. Мини конференцияларды өткөзүү.
16. Апта Финалдык сынак