Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-326 УЛУТ ЖАНА МАДАНИЯТ MİLLET VE KÜLTÜR 6 3 + 0 3 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Темага киришуу.
2. Апта Улут категориясы система катарында.
3. Апта Улут теориялары: Плеханов.
4. Апта Улут теориялары: Малиновский.
5. Апта Улут теориялары: Ю.Бромлей.
6. Апта Улут теориялары: конструктивизм.
7. Апта Улут теориялары: национализм.
8. Апта Ара сынак
9. Апта Этнос. Улут.
10. Апта Улуттук маданият: теоретикалык ойлор.
11. Апта Маданият: тушунук, система жана тарых.
12. Апта Улут. Маданият жана заманбап тарых.
13. Апта Улут.Маданият. Демократия.
14. Апта Улут. Маданият. Ааламдашуу.
15. Апта Улут. Маданият жана келечек. Постглобализация.
16. Апта Финал сынагы.