Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-405 АКСИОЛОГИЯ DEĞER FELSEFESİ 7 2 + 0 2 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Киришүү. Аксиологиянын теориялык-методологиялык маселелери.
2. Апта Аксиология түшүнүгү. Негизги категориялар, көз караштар, идеялар.
3. Апта XIX-кылым соңу XX-кылымдын башында калыптана баштаган философиялык баалуулуктар теориясы.
4. Апта Аксиологиялык теория, идея, көз караштардын XX-кылымда өнүгүшү.
5. Апта Түрк элдеринин ой-санатындагы, маданиятындагы аксиологиялык негиздер, идеялар.
6. Апта Кыргыз руханий маданиятындагы аксиологиялык идеялар, түптүү руханий баалуулуктар, нарк-насил ж.б.
7. Апта Азыркы кездеги аксиологиялык теориянын методологиялык принциптери.
8. Апта Ара сынак
9. Апта Адамзаттын/адамдын ишмердүүлүгүндө, маданиятта аксиологиялынын, баалуулуктардын орду.
10. Апта Руханий баалуулуктар – пайда. Руханий баалуулуктар – максат. Руханий баалуулуктар – чындык.
11. Апта Маданияттын аксиологиялык маселелерине морфологиялык анализ.
12. Апта Инсандын/жеке субъектин эстетикалык жана моралдык баалуулуктары.
13. Апта Экзистенциалдык баалуулуктар.
14. Апта Аксиологиялык мамимелелердин ички жана тышкы параметрлери, детерминанттары.
15. Апта Аксиологиялык маселелердин социализация, идентификация, урбанизация процсстериндеги орду, мааниси.
16. Апта Финал сынак