Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-404 ЭСТЕТИКА ESTETİK 8 3 + 0 3 6
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Эстетика эмнени үйрөтөт? Курстун структурасы жана функциясы. Башка табигый жана коомдук илимдер менен кандай байланышы бар?
2. Апта Эстетика жөнүндө түшүнүк. Анын маңызы. Ажайып сулуулук түшүнүгү. Эстетиканын түрлөрү. Жаратылыш эстетикасы. Айлана-чөйрө эстетикасы. Үй эстетикасы. Мамилелер эстетикасы. Көркөм өнөрдүн түрлөрү.
3. Апта Эстетиканын негизги тарыхый этаптары. Символикалык, классикалык, романтикалык типтер. Байыркы кыргыз мифтеринин эстетикасы (жөө жомок, уламыш, дастандар, эпостор). “Кожожаш”, “Буудайык”, “Маңкурт” жомокторунун эстетикасы.
4. Апта «Манас» эпосу – адам рухунун бийиктигин чагылдырган улуу эстетикалык феномен катары.
5. Апта Байыркы Чыгыш жана Грек маданияттарынын эстетикасы. Махабхарата, Илиада, Одиссей эпосторунун эстетикасы. Софокл, Гесиод, Эсхилл поэзиялык чыгармаларынын эстетикасы.
6. Апта Диний эстетика түшүнүгү. Орто кылым архитектурасынын эстетикасы. Ислам, христиан, будда храмдарынын эстетикасы. Готика стили.
7. Апта Чыгыш Ренессанс доорунун эстетикасы (Омар Хайам, Руми, Джами, Низами, Фирдоуси)
8. Апта Ара сынак.
9. Апта Батыш Ренессанс доорунун эстетикасы. Микеланджело, Леонардо да Винчи, Тициан, Рафаэль.
10. Апта Эстетика боюнча философиялык чыгармаларды окуу, конспектилөө жана талкуулоо. И.Канттын эстетикасы. Студенттердин презентацияларын угуу.
11. Апта Эстетика боюнча философиялык чыгармаларды окуу, конспектилөө жана талкуулоо. И.Канттын эстетикасын улантуу. Студенттердин презентацияларын угуу.
12. Апта Эстетика боюнча философиялык чыгармаларды окуу, конспектилөө жана талкуулоо. Гегельдин эстетикасы. Студенттердин презентацияларын угуу.
13. Апта Эстетика боюнча философиялык чыгармаларды окуу, конспектилөө жана талкуулоо. Гегельдин эстетикасын улантуу. Студенттердин презентацияларын угуу.
14. Апта Сүрөт музейине баруу. Классикалык, романтикалык жана сюрреалисттик чыгармаларга эстетикалык баа берип, эсселерди жазуу.
15. Апта Студенттердин презентацияларын угуу жана талкуулоо. Экзаменге даярдык (суроолорду таратуу, консультация берүү, жазуу жолдорун түшүндүрүү).
16. Апта Финалдык сынак.