Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-412 ОРИЕНТАЛИЗМ, ВЕСТЕРНИЗМ ЖАНА КОМПАРАТИВИЗМ Ф.СЫ DOĞUCULUK, BATICILIK VE KOMPARATİVİZM 8 3 + 0 3 3
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Терминдер менен таанышуу. Ориентализм түшүнүгү.
2. Апта Чыгыш маданияты жөнүндө негизги адабияттар менен таанышуу
3. Апта Вестернизм түшүнүгү. Батыш баалулуктарына баа жана сын пикир берген концепциялар
4. Апта Ааламдашуу жана Батыш баалуулуктарынын үстөмдүгүн чагылдырган концепциялар
5. Апта Батыш-Чыгыш диалогдору
6. Апта Ориентализм жана вестернизм - адабиятта, сүрөт өнөрүндө, архитектурада
7. Апта Батыштагы Ориентализмдин он жана терс жактары
8. Апта Ара сынак
9. Апта Чыгыштагы Вестернизмдин он жана терс жактары
10. Апта Адабияттагы, традициялардагы, экономикадагы компаративизм багыттары
11. Апта Интеркультурдук дискурстар: окшоштуктар, айырмачылыктар
12. Апта Маданият маселесин чагылдырган вестернизм
13. Апта Маданият маселелерин чагылдырган ориентализм
14. Апта Философия маселелерин чагылдырган ориентализм
15. Апта Философия маселелерин чагылдырган вестернизм
16. Апта Жыйынтыктоочу сынак