Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
UDL-204 ПРАКТИКАЛЫК КЫРГЫЗ ТИЛИ II KIRGIZCA UYGULAMA KURSU II 4 0 + 2 0 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Киришүү. Курстун негизги максат-милдеттери. Окуу процесси тууралуу методикалык көрсөтмөлөр. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери. Чыңгыз Айтматовдун “Кылым карытар бир күн” романы (укма диск 1 жана чыгарманын түпнускасы менен иштөө)
1. Апта Илимий стиль. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: келишим
3. Апта Расмий-иштиктүү стиль. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: келишим
4. Апта Публицистикалык стиль. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: сунуштама
5. Апта Публицистикалык стиль. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: сунуштама
6. Апта Текст жөнүндө түшүнүк. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: буйрук кат
7. Апта Текст жөнүндө түшүнүк. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: буйрук кат. Чыңгыз Айтматовдун “Кылым карытар бир күн” романы (укма диск – 1 жана чыгарманын түпнускасы менен иштөө)
8. Апта Кептин түрлөрү. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: токтом
9. Апта Кептин түрлөрү. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: токтом
10. Апта Баяндоо. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: устав
11. Апта Баяндоо. Текст менен иштөө. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: устав
12. Апта Сүрөттөө. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: иш кагаздары боюнча көнүгүүлөр.
13. Апта Сүрөттөө. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: Иш кагаздары боюнча көнүгүүлөр.
14. Апта Ой жүгүртүү. Чыңгыз Айтматовдун “Кылым карытар бир күн” романы (укма диск-1, түпнуска
15. Апта Практикалык сабак
16. Апта Жыйынтыктоочу сынак.