Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-204 ЭПИСТЕМОЛОГИЯ BİLGİ FELSEFESİ 4 3 + 0 3 6
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Эпистемологиянын предмети
2. Апта Эпистемолгиянын типтери жана озгочолуктору
3. Апта Эпистемологиянын проблемалары
4. Апта Эпистемологиянын түшүнүктөрү
5. Апта Эпистемологиянын маселелери
6. Апта Антикалык мезгилдеги эпистемология
7. Апта Орто кылымдагы эпитемология
8. Апта Ара сынак
9. Апта Жаны мезгилдеги эпистемология
10. Апта Немец классикалык философиясындагы эпистемология
11. Апта Неокантчылык жана марксизм эпистемологиясы
12. Апта Заманбап философиядагы эпистемология маселелери
13. Апта Тааным теориясы жана эпистемология
14. Апта Эпистемологиянын методологиясы
15. Апта Эпистемологиянын заманбап методдору
16. Апта Финал сынак