Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
İŞL-426 КЕРЕКТӨӨЧҮНҮН ЖҮРҮШ- ТУРУШУ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 8 3 + 0 3 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Маркетинг дисциплинасы катары керектөөчүнүн жүрүм-туруму
2. Апта Керектөөчүлөрдүн журум-туруму жана маркетинг стратегиясы
3. Апта Керектөөчү журум-туруму боюнча теориялар жана моделдер
4. Апта Керектөөчү журум-туруму боюнча теориялар жана моделдер
5. Апта Керектөөчүнүн чечим чыгаруу процесси
6. Апта Керектөөчүлөрдүн глобалдык укуктары
7. Апта Керектөөчү журум-турумуна таасир тийгизген психологиялык факторлор
8. Апта Керектөөчү журум-турумуна таасир тийгизген психологиялык факторлор
9. Апта Ара сынак
10. Апта Керектөөчү журум-турумуна таасир тийгизген социалдык-маданий факторлор
11. Апта Керектөөчү журум-турумуна таасир тийгизген социалдык-маданий факторлор
12. Апта Керектөөчү журум-турумуна таасир тийгизген маркетингдик факторлор
13. Апта Керектөөчү журум-турумуна таасир тийгизген абалга жараша факторлор
14. Апта Кардардын баалуулугу, канааттануусу жана лоялдуугу
15. Апта Уюмдук рыноктордо керектөөчүнүн жүмүм - туруму
16. Апта Студенттердин презентациялары жана баалоо