Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
EKN-210 МАКРОЭКОНОМИКА MAKRO İKTİSAT 4 3 + 0 3 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Кириш сөз
2. Апта Негизги түшүнүктөр
3. Апта Талап жана сунуш мыйзамы
4. Апта Рыноктук тең салмактуулук
5. Апта Ийкемдүүлүк
6. Апта Керектөөчүнүн тең салмактуулугу
7. Апта Өндүрүш
8. Апта Чыгымдар
9. Апта Ара сынак
10. Апта Пайданы максималдаштыруу
11. Апта Рыноктун түрлөрү
12. Апта Атаандаштык рыногунун анализи
13. Апта Монополия рыногу
14. Апта Олигополия
15. Апта Фактор рыногу
16. Апта Коомдук товарлар жана экстерналийлер