Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
ULS-341 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ III (ОРУС ТИЛИ) İKİNCİ YABANCI DİL III (RUSÇA) 5 2 + 2 3 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Программанын материалдарын кайталоо, деңгээл 204. Тест
2. Апта Кыймыл – аракеттин өнүгүшүн туюнткан этиштер менен түзүлгөң пассивдүү түрмөктөр (түзүү, колдонуу)
3. Апта кыймыл – аракеттин толук болуп өткөнүн туюнткан этиштер менен түзүлгөң пассивдүү түрмөктөр (түзүү, колдонуу)
4. Апта Этиштердин (–ся) бөлүкчөсү менен колдонулушу.
5. Апта Учур чактагы көмөксүз ишке ашырылган кыймыл – аракетти туюнткан атоочтуктар (түзүү;жөндөмөлөр боюнча өзгөрүү; атоочтук түрмөктүн сүйлөмдөгү орду).
6. Апта Өткөн чактагы көмөксүз ишке ашырылган кыймыл – аракетти туюнткан атоочтуктар.
7. Апта 1- 2- сабактарды кайталоо жана бышыктоо
8. Апта Учур чактагы көмөкчү тарабынан ишке ашырылган кыймыл – аракетти туюнткан атоочтуктар (болуп жаткан кыймыл – аракетти туюнткан этиштин түрү).
9. Апта Өткөн чактагы көмөкчү тарабынан ишке ашырылган кыймыл – аракетти туюнткан атоочтуктар (болуп өткөн кыймыл – аракетти туюнткан этиштин түрү).
10. Апта Көмөкчү тарабынан ишке ашырылган кыймыл – аракетти туюнткан атоочтуктардын толук эмес формасы.
11. Апта 3- сабакты кайталоо жана бышыктоо.
12. Апта Сын атоочтун жана тактоочтун салыштыруу даражасы (билим берүү, колдонуу). «тем…,чем...» конструкциялары
13. Апта Сын атоочтун толук жана кыска формалары.
14. Апта Жөңөкөй жана татаал сүйлөмдөрдөгү салыштыруу мамилелерин туюнту
15. Апта 4- сабакты кайталоо жана бышыктоо.