Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
ULS-337 ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДИН ТЕОРИЯЛАРЫ ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ 5 3 + 0 3 5
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Сабактын программасы жана таанышуу.
2. Апта Социалдык билимдердеги эл аралык мамилелер дисциплинасынын келип чыгышы жана булактары.
3. Апта Реализмге карата салттык ыкма.
4. Апта Либерализмге карата салттык ыкма.
5. Апта Неореализм жана структуралык реализм.
6. Апта Неолиберализм, пост-либерализм жана комлекстүү бири-бирине көзкарандылык.
7. Апта (Социалдык) Конструктивизм.
8. Апта Виза сынагы
9. Апта Институционализм.
10. Апта Неолибералдык институционализм.
11. Апта Функционализм.
12. Апта Постпозитивизм.
13. Апта Постмодернизм.
14. Апта Постколониализм.
15. Апта Теория куруу ыкмасы.
15. Апта Теория куруу ыкмасы.
16. Апта Финал сынагы