Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TUR-226 МАНАС ТААНУУ MANASŞİNASLIK 4 2 + 0 0 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта “Манас” эпосу кыскача мазмуну жана варианттары
2. Апта “Семетей”, “Сейтек” – “Манас” эпосунун экинчи, үчүнчү бөлүмү.
3. Апта Улуу манасчылар Сагымбай Орозбаков менен Саякбай Каралаевдин манасчылык өнөрү.
4. Апта Дүйнө дaстaндaры жaнa "Мaнaс" эпосу
5. Апта Мaнaстын философиясы
6. Апта Мaнaстын философиясы
7. Апта Этно педагогикалык булак катары "Манас" дастаны
8. Апта Мaнaс дaстaнындaгы инсaн идеялдaры
9. Апта Ара сынак
10. Апта "Мaнaс" эпосу жaнa тaрых
11. Апта Мaнaс жaнa аскердик өнөр
12. Апта "Манас" эпосундагы аял түшүнүгү
13. Апта "Манас" эпосундагы айрым сөздөрдүн тарыхый-маданий мааниси
14. Апта Жусуп Мамайдын жазып калтырган "Манас" эпосу
15. Апта "Манас" эпосундагы санат, насыят ырлары
16. Апта Финал сынагы