Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-205 САЯСАТ ФИЛОСОФИЯСЫ SİYASET FELSEFESİ 3 3 + 0 3 3
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Саясат философиясына киришүү
2. Апта Саясат философиясынын өзгөчөлүгү
3. Апта Саясат философиясынын негизги маселелери
4. Апта Мамлекеттин пайда болуусу жөнүндөгү теориялар жана Платондун "Мамлекет" аттуу китеби
5. Апта Платон, “Мыйзамдар” 1-7-китептер
6. Апта Платон, “Мыйзамдар” 7-12-китептер
7. Апта Аристотель: саясат философиясы менен ахлак философиясынын байланышы маселеси
8. Апта Ара сынак
9. Апта Аврелий Августин, 'мамлекеттин маӊызы жөнүндө'
10. Апта Фараби, "Бакубат Мамлекет" жана саясий лидер маселеси
11. Апта Николло Макиавелли: “өкүмдар” аттуу чыгармасынын анализи
12. Апта Утопия кур кыялбы? Томас Мор жана “Утопия”
13. Апта Бийилик жана мыйзамдуулук
14. Апта Адилеттүүлүк маселеси: Теӊдештирүүчү адилеттүүлүк жана бөлүштүрүүчү адилеттүүлүк
15. Апта Саясий башкаруу жана ахлак маселеси
16. Апта Финал сынагы