Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II KIRGIZCA II 2 2 + 0 2 2
Курстун планы
Апта Темасы
16. Апта Кыргыз тилинин жазуу эрежелери Грамматика Ат атооч Этиш Тактооч Байламталар Тууранды сөздөр Кызматчы сөздөр Жандоочтор Кызматчы сөздөр Бөлүкчөлөр Кызматчы сөздөр Модалдык сөздөр Сырдык сөздөр Деңиз бойлой жорткон Ала-Дөбөт Саманчынын жолу