Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
BTB-303 ДАН Ж-А ЧАНАКТУУ ӨСҮМДҮКТӨР TARLA BİTKİLERİ 5 3 + 2 4 5
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Өсүмдүктү коргоо илими жана предмети. Кыргызстанда өсүмдүктү коргоо илиминин өнүгүү тарыхы жана этаптары, Азыркы учурдагы абалы, максаты жана милдеттери.
2. Апта Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкечтери жөнүндө маалыматтар, алардын морфологиясы, анатомиясы, көбөйүү биологиясы.
3. Апта Абиотикалык, антропогендик факторлордун жана энтомофагдардын айыл чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкечтерине көрсөткөн таасири . Өсүмдүк жана курт кумурскалардын ортосундагы эволюциялык байланыштар. Монофагдар, полифагдар жана олигофагдар.
4. Апта Курт кумурскалардын систематикасы и классификациясы.
5. Апта Кенелер , нематоддор , моллюскалар жана кемирүүчүлѳр жѳнүндѳ негизги маалыматтар
6. Апта Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн илдеттери ( илдеттердин симптомдорунун көрүнүү типтери). Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн илдеттеринин классификациясы.
7. Апта 1-чи аралык сынак
8. Апта Мителик жөнүндө түшүнүктөр. Илдет козгогучтун кожоюн өсүмдүккө болгон тандоосу.Патогендүүлүк, вируленттүүлүк жана агрессивдүүлүк.Патологиялык процесстин өнүгүшү.Эпифитотиялар.
9. Апта Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкечтери, илдеттери жана отоо чөптөрү менен күрөшүүнүн агротехникалык, физико- механикалык жана биологиялык ыкмалары
10. Апта Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкечтери, илдеттери жана отоо чөптөрү менен күрөшүүнүн химиялык ыкмалары. Пестициддер жана алардын классификациялары. Пестициддердин айлана чөйрөгө жана адамдын ден соолугуна тийгизген таасири.
11. Апта Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн карантини. Кыргызстандын карантиндик системасынын абалы.
12. Апта 2-чи аралык сынак
13. Апта Айыл чарба өсүмдүктөрүн коргоонун алдын ала божомолдоолору. Зыянкечтердин жана илдеттердин чыгышын алдын ала божомолдоо.
14. Апта Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкечтери, илдеттери жана отоо чөптөрү менен күрөшүү иштерин уюштуруу.
15. Апта Айыл чарба өсүмдүктөрүн коргоо боюнча окуу практикасы. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкечтерин тактоо жана эсептөө ыкмаларын үйрөнүү
16. Апта Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жабыр тартуусун эсептөө ыкмаларын үйрөнүү.Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн илдеттерин тактоо жана эсептөө.