Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
ZİR-305 ЖЕР УКУКТАРЫ ЖАНА КАДАСТРЫ ARAZİ YÖNETİMİ 5 2 + 2 3 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Жер жана cуу жаратылыштын бөлүгү жана жерге жайгаштыруунун объектиси катары.
2. Апта Республиканын жер фондусу жана аны пайдалануу
3. Апта Республиканын сугат жерлерин мүнөздөө
4. Апта Айыл чарба жерлери жана алардын сапатына мүнөздөмө берүү
5. Апта Республиканын табигый жайыттарынын мүнөздөмөсү
6. Апта Жерге жайгаштыруунун заманбап түшүнүгү жана мазмуну
7. Апта Жерге жайгаштыруудагы жердин негизги шарттары жана касиеттери
8. Апта Кыргыз Республикасында жерге жайгаштыруунун системасы
9. Апта Жерге жайгаштыруунун түрлөрү жана объектилери
10. Апта Жерге жайгаштырууну болжолдоо
11. Апта Долборлоо алдындагы жерге жайгаштыруу
12. Апта Долбоорлук жерге жайгаштыруу
13. Апта Жерге жайгаштырууда жерлердин абалын изилдөө
14. Апта Чарба аралык (аймактык) жерге жайгаштыруу
15. Апта Жерге жайгаштыруу объектилерин чектөө (чек салуу, чек белгилерин орнотуу)
16. Апта Чарба ичиндеги жерге жайгаштыруу