Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
BTB-403 ДАН ЖАНА ЧАНАКТУУ ДАН ӨСҮМДҮКТӨР TAHILLAR VE YEMEKLİK BAKLAGİLLER 7 2 + 2 3 5
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Кириш сөз. Кыргызстандагы дан жана чанактуу дан өсүмдүктөрдүн абалы, проблемалары жана перспективасы.
2. Апта Дан өсүмдүктөрдүн биологиялык өзгөчөлүктөрү. Дан өсүмдүктөрдүн өсүү-өнүгүүсү. Дан өсүмдүктөрүнүн жылуулукка, жарыкка, нымдуулукка жана азык- затка болгон талабы.
3. Апта Дан жана чанактуу дан өсүмдүктөрүнүн классификасиясы жана алардын келип чыгышы.
4. Апта Буудай . Буудайдын түрлөрү жана түрчөлөрү. Жумшак жана катуу буудайдын эл чарбалык мааниси. Кыргызстанда кеңири таркалган сорттор.
5. Апта Күздүк, жаздык жана факультативдик буудайлардын биологиялык өзгөчөлүгү. Жумшак буудайдын агротехникасы
6. Апта Арпа. Арпанын түрлөрү. Арпанын тоют катары жана пиво иштетүүдө колдонусу. Кыргызстанда кеңири таркалган сорттор. Жаздык арпанын агротехникасы.
7. Апта Жүгөрү. Жүгөрүнүн түрлөрү. Эл чарбалык мааниси . Жүгөрүнүн биологиялык өзгөчөлүгү. Жүгөрүнүн гибриддерин алуу жолдору. Гетерозис ыкмасы. ЖүгөрүГетерозис ыкмасы. Жүгөрүнүн агротехникасы.
8. Апта 1-чи ара сынак
9. Апта Тритикале жана сулу. Эл чарбалык мааниси . Тритикаленин биологиялык өзгөчөлүгү. Күрүч жана кара күрүч. Эл чарбалык мааниси . Күрүч жана кара күрүчтүн биологиялык өзгөчөлүгү
10. Апта Чанактуу дан өсүмдүктөр. Төө буурчак. биологиялык өзгөчөлүгү. Төө буурчак жана агротехникасы. Төө буурчактын Кыргызстандын шартында өстүрүү ыкмалары. Чанактуулардын сорттору.
11. Апта Буурчак жана нокоттун биологиялык өзгөчөлүгү. Эл чарбалык мааниси. Буурчак жана нокоттун агротехникасы.
12. Апта Май буурчактын жана жасмыктын биологиялык өзгөчөлүгү. Эл чарбалык мааниси. Май буурчактын жана жасмыктын агротехникасы.
13. Апта Дан жана чанактуу дан өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн жаңы технологиялары.
14. Апта 2-чи ара сынак
15. Апта Дан жана чанактуу дан өсүмдүктөрдүн продукциясын оруп жыйноо жана сактоо.
16. Апта Финал сынагы.