Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
BTB-416 ГҮЛ ӨСТҮРҮҮЧҮЛҮК ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ 8 2 + 2 3 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Кириш сөз . Гүл өсүмдүктөрүнүн мааниси, тарыхы, түрлөрү боюнча түшүнүк, колдонуудагы мааниси, Кыргызстандагы келечеги, өнугушу.
2. Апта Гүл өсүмдүктөрүнүн классификасиясы, алардын органдарынын мүнөздөмөсү, Сабагынын, жалбырактарынын гүлдөрүнүн түзүлүшү жана гүлдөрдүн өңдөрү.
3. Апта Гүл өсүмдүктөрүнүн айлана- чөйрөгө болгон талабы (жарыкка, температурага, сууга, жана азык- затка)
4. Апта Ачык кыртыштагы гүлдөр, аларды өстүрүү агротехникасы.
5. Апта Гүлдөрдүн үрөнчүлүгү, уругунун бышуу белгилери, уруктарды жыйноо, кургатуу жана сактоо жолдору.
6. Апта Гул жана ландшафты уюштуру
7. Апта Гүл өсүмдүктөрүнү көбөйтүү жолдору ( пиязчалар, тамырлары, тишчелери, жалбырактары, бутактары менен)
8. Апта Бир жылдык гүлдөрдүн мүнөздөмөлөрү, өстүрүү агротехникасы.
9. Апта Ара сынак
10. Апта Эки жана көп жылдык гүлдөрдүн мүнөздөмөлөрү, өстүрүү агротехникасы.
11. Апта Бөлмө гүлдөрү, бөлүнүштөрү, көбөйүштөрү жана өстүрүү өзгөчөлүктөрү
12. Апта Негизги бөлмө гүлдөрүнүн мүнөздөмөлөрү (пеларгония- герань, орхидеи, кактусы, бегонии, кодиеумы, диффенбахии)
13. Апта Бадалдуу- кооз өсүмдүктөрдүн мүнөздөмөсү ( сирень, бульденеж, розы, климатис, жасмини.т. д)
14. Апта Гүл өсүмдүктөрүнү күнөсканада өстүрүү агротехникасы
15. Апта Бөлмө гүлдөрүнүн илдетери жана зыянкечтери, күрөшүүнүн жолдору.
16. Апта Ачык кыртыштагы өскөн гүлдөрдүн илдетери жана зыянкечтери, күрөшүүнүн жолдору.
17. Апта Гүл өстүрүү боюнча агротехникалык план түзүү
18. Апта ФИНАЛ (ЭКЗАМЕН)