Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
ÇDE-102 КЫТАЙ ТИЛИНИН ФОНЕТИКАСЫ ÇIN DILININ SESBILIMI 2 1 + 2 2 3
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Фонетикага кириш Фанетиканын физикалык өзгөчөлүгү. Фанетиканын биялогиялык,коомдук өзгөчөлүгү
2. Апта Фонема, үндүү жана үнсүз тыбыштар. Лингв жөнүндө түшүнүк. Силлабема, Муун жөнүндө түшүнүк.
3. Апта Инициаль. Инициалдардын бөлүнүшү
4. Апта Бирфонемдүү финаль, татаал фонемдүү финаль.
5. Апта Кытай тилиндеги тон.
6. Апта Фанетикалык көнүгүү жазоо.
7. Апта Заманбап кытай тилине киришүү. Заманбап кытай тилиндеги диялекти. Фанетикалык көнүгүү жазоо
8. Апта Ара сынак
9. Апта Үндүн жана тондун өзгөрүлүшү. “Бир”жана “Жок”иероглифтеринин тонунун өзгөрүлүшү
10. Апта Нейтралдуу тон. Лингв жана модификация
11. Апта Эризация. Эл аралык фонетикалык алфавит.
12. Апта Азыркы кытай тили өзгөчөлүктөр.
13. Апта Кытай белгилеринин өзгөчөлүктөрү.
14. Апта Сөз жана сөздүн мааниси.
15. Апта Фанетикалык көнүгүү жазоо.
16. Апта Жыйынтыктоочу экзамен.