Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
BSÖ-323 КЛАССТЫК ЖЕТЕКЧИЛИК SINIF YÖNETİMİ 5 2 + 0 2 3
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Дене тарбия жана спорт педагогикасындагы тарбиялык ишмердүүлүктүн системасы.
2. Апта Тарбиялоо процессинин маңызы, мыйзам ченемдүүлүктөрү жана принциптери.
3. Апта Мектептеги тарбия иштеринин каражаттары, формалары жана методдору. Тарбиялоо методдорунун классификациясы.
4. Апта Мектептеги тарбия иштеринин каражаттары, формалары жана методдору. Тарбиялоо методдорунун классификациясы.
5. Апта Тарбия процессинин өзгөчөлүктөрү.
6. Апта Окуу-машыктыруучу сабактардын процессиндеги педагогдун тарбиялык ишмердүүлүгү.
7. Апта Сабакты начар өздөштүргөн окуучулар менен иштөө
8. Апта Ара сынак
9. Апта Коллектив түшүнүгү
10. Апта Мотивация түшүнүгү.
11. Апта Дене тарбия сабагы процессинде окуучуларда моралдык сапаттардын калыптанышы.
12. Апта Мамилелешүү.
13. Апта Дене тарбия сабагында окуучуларды эмгекке тарбиялоо.
14. Апта Дене тарбия сабагында окуучулардын өз алдынчалуулугун тарбиялоо.
15. Апта Дене тарбия жана спорт чөйрөсүндө окуучулардын өзү-өзү тарбиялоосу.
16. Апта Жалпы кайталоо жана сынакка даярдануу.