Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
BSY-419 ЖЕҢИЛ АТЛЕТИКА (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) ATLETİZM (SEÇMELİ UZMANLIK SPOR BRANŞI I) 7 2 + 4 4 7
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Т: Сабакка киришүү, студенттерге талап коюуу. Жеңил атлетика спортунун өнүүгүү дүйнө жүзүндө. Жеңил атлетиканын классификациялык көнүгүүлөрү. П: Жалпы өнүктүрүүчү жана атайын көнүгүүлөр .
2. Апта Т: Чуркоонун баштапкы техникасы, орто жана алыскы аралыка чуркоонун техникалык өзгөчөлүктөрү: старт жана старттык күүлөнүү, аралыкта чуркоо. Чуркоонун методикасын үйрөтүү. П: Орто аралыкта чуркоо учун атайын көнүгүүлөрдү жасоо. Бийик старта чуркоо.
3. Апта Т: (100-400м) чуркоодогу техникалык өзгөчөлүктөр. П: Түз аралыкта чуркоо техниканы үйрөнүү үчүн көнүгүүлөр. 30-200 м. Аралыкта чуркоодо ар кандай ылдамдыкта чуркоо жана бир калыпта же ар кандай ылдамдыкта чуркоо. Каталарды ондоо.
4. Апта Т: Кыска аралыкта чуркоого үйрөтүүнүн методикасы. Кыска аралыкка чуркоодогу мелдештин ыкмасы. П: Жерден эңкейип чуркоодогу атайын көнүгүүлөрдү жасоо. 30- 100 метр аралыкта жерден эңкейип чуркоо.
5. Апта Т:Секирүү ыкмаларынын техникасы. Бийиктике жана узундука секирүүдөгү техникалык өзгөчөлүктөр. П: "Аттап өтүү" жана секирүүнүн аяктоо үчүн жасалуучу атайын көнүгүүлөрдү аткаруу. Бийиктикке секирүү үчүн кыска, орточо, толук чуркоо аракети.
6. Апта Т: "Фосбюри-флоп" деп аталган секирүү үчүн жасалуучу атайын көнүгүүлөр.Ыкмаларды үйрөтүү методикалык жардам берүү. П: "Фосбюри-флоп" секирүү. Орто жана толук чуркап келип бийиктикке секирүү.
7. Апта Т: жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрдүн комплексин түзүү үчүн талап даярдоо бөлүгүнө ( терминдер, көнүгүүлөрдү жазуу ыкмасы, ченем, уюштуруу методикалык көрсөтмөлөр) П: Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрдү өтүүдөгү практикум даярдоо бөлүккө жеңил атлетика боюнча.
8. Апта Виза 1-теория (бланкалык-тест) Виза 1 - практика (өткөн түрлөрдү аткаруу практиканы өлчөмдөр боюнча)
9. Апта Т: Эстафеталык чуркоо (4x100 м., 4x400м. и др. ж.б.) эстафеталык таякчаны берүү ылдыйдан-өйдөдөн. Мелдештин өзгөчө ыкмалары эстафеталык чуркоодо. П: Эстафеталык чуркоодогу атайын көнүгүүлөрдү жасоо.
10. Апта Т:Эстафеталык чуркоонун методикасын үйрөнүү милдеттерди ыраттуу чечүү. Методикалык үйрөнүү. П: Эстафеталык чуркоодогу атайын көнүгүүлөрдү аткаруу техника үйрөнүү. Эстафеталык таякчаны 20 метрлик аянтчада өтө тез ылдамдыкта берүү. Каталарды ондоо.
11. Апта Т:Узундукка чуркап келип секирүү ыкмалары жана өзгөчөлүктөрү. Мелдештин ыкмаларын үйрөтүү. П: Узундукка секирүүдө атайын көнүгүүлөрдү аткаруу түртүлүүнү менен учууну "кадамдоо" көнүгүүсүн аралаштыруу жана жерге конууну үйрөнүүо.
12. Апта Т: Узундукка чуркап барып секирүү ыкмасын уйрөтүү. Милдеттерди ыраттуу чечүү методикалык жардам П: "Кайчы" деп аталган узундукка секирүудөгү атайын көнүгүүлөрдү үйрөнүү. Узундукка кыска, орточо жана толук чуркап секирүү.
13. Апта Т:Ыргытуунун негизги техникасы. Жеңил атлетикадагы ыргытуунун түрлөрү. Техникалык өзгөчөлүктөр ыргытуудагы мелдештин ыкмасы. П: Снаряд кармоо жана коё берүү, финалдык чыңалуу, ыргытуучу кадамдардын техникасын найза ыргытууда аткаруу.
14. Апта Т: Мектептеги дене-тарбия боюнча сабактын документтерин түзүү. Даярдоо бөлүгү үчүн конспект. Даярдоо бөлүктү машыгуучулардын контингентине жараша жана милдетке жараша аткаруу. П: Жеңил атлетика сабагында даярдоо бөлүктү аткаруу .
15. Апта Т: Найза ыргытуудагы усулдук окутуу методикалык окуу, ыраттуу чечүү милдеттерди аткаруу. П: Найза ыргытуудагы техникалык элемент чуркап келип ыргытуу. Найзаны кыска, орточо жана толук чуркоо менен ыргытуу.
16. Апта П: Практикалык нормативдерди аткаруу өткөн темаларды кайталоо. Финалдык виза