Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
BSÖ-410 СПОРТТУК МАШЫГУУНУН НЕГИЗДЕРИ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ 8 2 + 0 2 3
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Заманбап спорт машыктыруучунун педагогикалык системадагы орду
2. Апта Спорттун түрлөрү жана аларды классификациялоо
3. Апта Спорттук мелдештер жана аларды классификациялоо
4. Апта Спорт теориясынын негизги түшүнүктөрү
5. Апта Спорттук кыймылдын нормативдик негиздери
6. Апта Спорттогу прогноздоо жана моделдештирүү
7. Апта Спорттогу тандоо системасы
9. Апта Спорттук машыгуулардын максаты, милдеттери жана каражаттары
8. Апта Аралык сынак
10. Апта Спорттук машыгуулардын методдору
11. Апта Спорттук машыгуулардын мыйзам ченемдүүлүктөрү (1-чи бөлүм)
12. Апта Спорттук машыгуулардагы мыйзам ченемдүүлүктөр (2-чи бөлүм)
13. Апта Машыктыруу процессинин микро жана мезоструктурасы
14. Апта Машыктыруу процессинин макроструктурасы
15. Апта Машыктыруучулук ишмердүүлүктүн психологиялык аспектилери
16. Апта Машыктыруучуну даярдоонун өбөлгөлөрү
17. Апта Финалдык сынак