Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
BSY-414 ВОЛЕЙБОЛ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕО.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I ) VOLEYBOL (SEÇMELİ UZMANLIK SPOR BRANŞI II) 8 2 + 4 4 7
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Т.: Жаш волейболчуларды техникалык даярдоонун жана өнүктүрүүнүн методикасы . П.: Окутуу практика. Окуучуларды өткөн теманын техникалык элементтерине үйрөтүү ыкмалары. Окутуу оюн өткөрүү.
2. Апта Т.: Жаш волейболчуларды тактикалык даярдоонун жана өнүктүрүүнүн методикасы П.: Окутуу практика. Окуучуларды өткөн теманын техникалык элементтерине үйрөтүү ыкмалары. Окутуу оюн өткөрүү.
3. Апта Т. : Жаш волейболчуларды физикалык даярдоонун жана өнүктүрүүнүн методикасы П.: Окутуу практика. Окуучуларды өткөн теманын техникалык элементтерине үйрөтүү. Окутуу оюн өткөрүү.
4. Апта Т.: Жогорку квалификациядагы волейболчуларды технико-тактикалык даярдоонун методикасы. П.: Окутуу практика. Окуучуларды өткөн теманын техникалык элементтерине үйрөтүү ыкмалары. Окутуу оюн өткөрүү.
5. Апта Т.: Волейболдогу тандоо системасы жана прогноздоо. П.: Окутуу практика. Окуучуларды өткөн теманын техникалык элементтерине үйрөтүү. Окутуу оюн өткөрүү
6. Апта Т.: Волейболдогу окутуу-машыктыруу процессиндеги жалпы башкаруу негиздери. П.: Окутуу практика. Окуучуларды өткөн теманын техникалык элементтерине үйрөтүү ыкмалары. Окутуу оюн өткөрүү.
7. Апта Т.: Волейболчулардын психологиялык даярдоосу. П.: Окутуу практика. Окуучуларды өткөн теманын техникалык элементтерине үйрөтүү ыкмалары. Окутуу оюн өткөрүү.
8. Апта Ара сынак.
9. Апта Т.: Волейболчуларды даярдоо учурунда тарбиялык иш өткөрүү. П.: Окутуу практика. Окуучуларды өткөн теманын техникалык элементтерине үйрөтүү ыкмалары. Окутуучунун тапшырмасы боюнча сабак өткөрүү.
10. Апта Т.: Волейболдогу пландоо документтери. П.: Окутуу практика. Окуучуларды өткөн теманын техникалык элементтерине үйрөтүү ыкмалары. Окутуучунун тапшырмасы боюнча сабак өткөрүү.
11. Апта Т.: Волейболдо коргонууда ойноо техникасы. Алдыга, артка, онго, солго жыгылып топту көтөрүү. П.: Окутуу практика. Окуучуларды өткөн теманын техникалык элементтерине үйрөтүү ыкмалары. Окутуучунун тапшырмасы боюнча сабак өткөрүү.
12. Апта Т.: Волейболдо оюнчуларды даярдоо түрлөрү. Физикалык сапаттар жана алардын тарбиялоо методикасы. Күч жана чыдамкайлык. П.: Окутуу практика. Окуучуларды өткөн теманын техникалык элементтерине үйрөтүү ыкмалары. Окутуучунун тапшырмасы боюнча сабак өткөрүү.
13. Апта Т.: Волейболдо оюнчуларды даярдоо түрлөрү. Физикалык сапаттар жана алардын тарбиялоо методикасы. Ылдамдык жана шамдгайлык. П.: Окутуу практика. Окуучуларды өткөн теманын техникалык элементтерине үйрөтүү ыкмалары. Окутуучунун тапшырмасы боюнча сабак өткөрүү.
14. Апта Т.: Волейбол боюнча машыгуу методикасы. Машыгуулардын түрлөрү. Волейбол боюнча калыстык. П.: Окутуу практика. Окуучуларды өткөн теманын техникалык элементтерине үйрөтүү ыкмалары. Оюндарда калыстык жүргүзүү. Окутуучунун тапшырмасы боюнча сабак өткөрүү.
15. Апта Т.: Волейбол боюнча мелдештерди өткөрүү эрежелери. Волейбол боюнча калыстык жана протоколду толтурууга үйрөнүү. П.: Окутуу практика. Окуучуларды калыстардын милдеттерине үйрөтүү. Оюндарда калыстык жүргүзүү. Окутуучунун тапшырмасы боюнча сабак өткөрүү.
16. Апта Т.: Волейбол боюнча мелдештерди өткөрүү эрежелери. Окуучуларды калыстардын милдеттерине үйрөтүү жана протоколду толтурууга үйрөнүү.. П.: Окутуу практика. Окуучуларды мелдештерге тийиштүү документацияны толтурууга үйрөтүү. Оюндарда калыстык жүргүзүү. Окутуучунун тапшырмасы боюнча сабак өткөрүү. Финалдык сынак.