Ders Bilgi Paketleri

 

 

 

          Manas Üniversitesi Ders Bilgi Paketinin (ManasDBP) amacı bütün ön lisans, lisans ve lisansüstü programları yürüten birimlerin;

1.Dersin Eğitim Amaçları’nı belirlemeleri,

2.Her bir ders için dersin kaynaklarını yazmaları,

3.Ders Ölçme Değerlendirme Biçimini, Haftalık Ders İçeriklerini ve Dersin Öğrenme Çıktılarını belirtmelerini,

4.Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) İş Yükü Tablosunu hesaplatmaları,

5.Her ders için tüm bilgileri Türkçe veya Kırgızca hazırlamalarına destek olmaktır.