Ders Bilgi Paketleri > Ders Bilgi Paketlerinin Oluşturulması >

Kordinatör Ders Listesi

 

 

 

          

          

          Kordinatör Ders Listesi sayfası sadece ders kordinatörüne atanan derslerin listesini içerir. Ders kordinatörü kullanıcı hesabına girildiğinde ilk açılan sayfadır.

 

Resim 6. Ders koordinatöre atanan derslerin listesi

 

Tablo 3. Ders Koordinatörü Sayfası Açıklamaları

Resimdeki Yeri

Açıklanması

A

Çıkış linki

B

Ders kordinatörüne atanan Derslerin listesi

C

Ders içerik bilgisi giriş bağlantısı

D

Ders izlencesinin PDF hali

 

 

 

Ders Bilgi Paketleri