Ders Bilgi Paketleri > Ders Bilgi Paketlerinin Oluşturulması > Ders İçeriği >

Ölçme Değerlendirme Biçimi

 

 

 

 

          

          Ölçme Değerlendirme Biçimi kısmına Ders Bilgi Formları(Resim 7) menüsünden ulaşılır. Açılan ilk sayfa görüntüsü Resim 17 da verilen Ölçme Değerlendirme Biçimi görüntülenmesi ekranına ulaşılır.

 

Resim 17. Ölçme Değerlendirme Biçiminin görüntülenmesi

 

          Ölçme Değerlendirme Biçimi değerlendirme aracının sayısı(17A) ile katkı yüzdesi(17B) çarpılıp yıl içi ve yıl sonuna(17E) göre hesaplanır(17C). Katkı yüzdesinin(17C) toplamı ise 100 olmadır.

 

          Ölçme Değerlendirme Biçimi tablosunu oluşturmak için Ekle(17D) bağlantısına girilir. Değerlendirme aracı olarak sunulan seçenekler; (18A) Ödevler, Kısa Sınav, Vize, Uygulamalar (Lab), Final Projesi, Final, Ders (Teorik), Proje, Araştırma, Ders Dışı Faaliyet) parametreleridir.

Seçeneklerden birisi seçilip, Adet(18B) ve Katkı(18C) metin kutularına değerler girilerek, yıl içi veya yıl sonunu(17d) seçtikten sonra oluştur bağlantısına (18F) tıklanır.

 

Resim 18. Ölçme Değerlendirme Biçiminin oluşturulması ve güncellenmesi

 

Sil(17G) ve Güncelle(17F) butonları ile silme ve güncelleme işlemleri yapılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Bilgi Paketleri