Ders Bilgi Paketleri > Ders Bilgi Paketlerinin Oluşturulması > Ders İçeriği >

AKTS İş Yükü Tablosu

 

 

 

 

          

          AKTS(Avrupa Kredi Transfer Sistemi) İş Yükü Tablosu kısmına Ders Bilgi Formları(Resim 7) menüsünden ulaşılır. Açılan ilk sayfa görüntüsü Resim 19 de verilen AKTS İş Yükü görüntülenmesi ekranına ulaşılır.

 

Resim 19.AKTS İş Yükü Tablosunun görüntülenmesi

 

          AKTS İş Yükü Tablosunu oluşturmak için değerlendirme aracını ve onun sayısı(19A) ve saati(19B) girildikten sonra sistem ikisini çarpıp iş yükünü(19C) hesaplar. Tablonun sonuna iş yükü toplamını hesaplayıp 30’a bölerek Dersin AKTS kredisini oluşturur. Sistem Kordinatör tarafından oluşrurulan AKTS kredisini ders için bölüm tarafınan belirlenmiş olan AKTS kredisi, (19F) ile karşılaştıracak ve eşit olmasını zorunlu tutacaktır. Eğer eşitlik sağlanmıyorsa Koordinatörün iş yükü tablosundaki oranları gözden geçirmesi gerekecektir.

          Yeni iş yükü eklemek için Ekle(19D) bağlantısı kullanılır.

 

 

 

 

 

 

Ders Bilgi Paketleri