Ders Bilgi Paketleri > Ders >

Bölüm Başkanının Şifresi

 

 

 

 

          

          Derslerin Ders koordinatörlerine atanabilmesi için İlgili Bölüm Başkanının yönlendirmesine ihtiyaç vardır. Bunun için Bölüm Başkanları Bölüm Yöneticisi şifrelerini kullanırlar.

Bölüm Başkanları Şifre Temini için;

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

ManasDBP Yöneticisi

Kılıçbek Turdakunov’tan şifrelerini temin edebilirler…

 

Oda No: İİBF-119

Tel:    492783,85

İçhat:  1115

 

 

 

 

 

Ders Bilgi Paketleri