Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TİY-112 ТЕАТРДЫН ТАРЫХЫ II (КЫРГЫЗ ТЕАТРЫНЫН ТАРЫХЫ) TİYATRO TARİHİ II (KIRGIZ TİYATRO TARİHİ) 2 2 + 0 2 2
Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар Адабияттын түрү
1 Кулмамбетов Ж. Кыргыз театры, Бишкек, "Турар", 2017, 600 бет. Китеп
2 Кулмамбетов Ж.Режиссер Бообек Ибраев, Бишкек, "Принт-Экспресс", 2015, 160 бет. Китеп
3 Тажыбаева А. Борбордук Азиянын эпикалык театры: калыптанышы жана өнүгүшү. Бишкек, "Бийиктик", 2009, 122 бет. Китеп
4 Асанбеков С. Алиман Жангорозова. Фрунзе, "Кыргызстан", 1987, 124 бет. Китеп
5 Жунушов А. Сахна чеберлери. Фрунзе, “Кыргызстан”, 1988, 184 бет. Китеп
6 Жаманов Сыдыкбек. Өнөр өргө жетелейт. Фрунзе. “Кыргызстан”, 1983. Китеп
7 Артыкбаев К. ХХ кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхы, Бишкек, 2004. Китеп
8 Ауэзов М. Киргизская народная героическая поэма “Манас”. (Китепте: Киргизский героический эпос Манас. Фрунзе, Москва, Издательство Академии наук СССР, 1961). Китеп
9 Байгазиев Советбек. ХХ кылымдагы кыргыз драматургиясынын тарыхы. Бишкек, 2002, 1-бөлүк. Китеп
10 Жунушов А. Театр козгогон ойлор. Фрунзе, "Кыргызстан", 1981, 128 бет. Китеп
11 Күмүшалиев К. Алар баштоочулардан болушкан. Фрунзе, "Кыргызстан", 1979, 236 бет. Китеп
12 Күмүшалиев К. Кыргыз театрынын салтанаты. Фрунзе, "Кыргызстан", 1977, 104 бет. Китеп
13 Асанбеков С. Машакаттуу бийиктик. Фрунзе, "Кыргызстан", 1986, 160 бет. Китеп
14 Мусаев С. М. Киргизский народный эпос “Манас”. (Китепте: Манас. Киргизский героический эпос. Москва, главная редакция восточной литературы, 1984, Книга 1). Китеп
15 Молдобаев Д. А. Современный киргизский драматический театр в г. Фрунзе. 1961 – 1970. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Н. И. Львов. Москва, 1970. Китеп
16 Фольклорный театр народов СССР, Москва, “Наука”, 1985, 248 бет. Китеп
17 Сырымбетов А.Бакен Кыдыкеева. Фрунзе, “Кыргызстан”, 1973, 120 бет. Китеп
18 Нарын областтык Муратбек Рыскулов атындагы музыкалуу драма театры. Фрунзе, “Кыргызстан”, 1980. Китеп
19 Күмүшалиев К. Аманкул Куттубаев. Чыгармачыл портрет, Фрунзе, “Адабият”, 1990. Китеп
20 История киргизского искусства. Фрунзе, “Илим”, 1971, 478 бет. Китеп
21 Калдаров Эсенбай. Абдыашым Көбөгөнов. Чыгармачылык портрет. Фрунзе, “Кыргызстан”, 1987. Китеп
22 Асанбеков С. Мираида Далбаева. Фрунзе, “Адабият”, 1989. Китеп
23 Касым Тыныстан уулу. Адабий чыгармалар. Бишкек. “Адабият”, 1991. Китеп
24 Джумабаев Бекмурза. Современный киргизский драматический театр. 1953 – 1963. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Научный руководитель – кандидат искусствоведения Н. И. Львов. Алма-Ата – Москва, 1964. Китеп
25 Джумабаев Б. Жизнь на сцене. Фрунзе, “Кыргызстан”, 1968. Китеп
26 Кыдырбаева Р. Сказительское мастерство манасчи. Фрунзе, "Илим", 1984, 120 бет. Китеп
27 Улуу манасчы Сагымбай. Бишкек, "Ала-Тоо" журналы, 1992, 144 бет. Китеп
28 Кулмамбетов Ж. Кыргыз театрынын тарыхы. Бишкек, "Калем" басмасы, 2020, 508 бет. Китеп