Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TUR-226 МАНАС ТААНУУ MANASŞİNASLIK 4 2 + 0 0 2
Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар Адабияттын түрү
1 Манас” эпосунун тексттери: 1. Манас. Семетей. Сейтек (Курама вариант), Фр., 1958 – 61; 2 Китеп
2 2. Манас (Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча), Фр., 1978; Китеп
3 3. Манас (Саякбай Каралаевдин варианты боюнча), Фр., 1984; Китеп
4 4. Ашым Жакыпбек. Теңири Манас, Б., 1995; Китеп
5 5. Манас. Семетей. Сейтек (Түзгөндөр Садыков Ж., Садыков К., Кыдырбаева Р), Б., 1999 Китеп
6 6. Манас (Түзгөн Б. Жакиев), Б., 2007; М. Байжиев. Сказание о Манасе, Б., 2008; Манас Семетей, Сейтек дастаны, Б., 2011. Китеп
7 7. Киргизский героческий эпос “Манас”: Сб. статей. М., 1961. Китеп
8 8. Кыдырбаева Р.З. Эпос “Манас”: Генезис. Поэтика. Сказительство. Б., 1996. Китеп