Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TUR-632 ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕ СИНТАКСИС МАСЕЛЕЛЕРИ TÜRK DİLLERİNDE CÜMLE BİLGİSİNİN SORUNLARI 0 3 + 0 3 7
Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар Адабияттын түрү
1 Абдыкул Жапар. Синтаксический строй кыргызского языка. I-II том, Бишкек, 1992. Китеп
2 Азыркы кыргыз адабий тили. Бишкек, 2009. Китеп
3 Абдулдаев Э., Иманов А. ж.б. Кыргыз тили. Фрунзе, 1986. Китеп
4 Иманов А. Кыргыз тили. Бишкек, 1990. Китеп
5 Karahan, L. Türkçede Söz Dizimi, Ankara, 2004. Китеп
6 Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956. Китеп