Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
CEV-105 ОРГАНИЗМ ЖАНА ЧӨЙРӨ ORGANİZMA VE ÇEVRE 1 1 + 0 1 2
Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар Адабияттын түрү
1 "Организм и среда. Факториальная экология" О. Л. Воскресенская, Е. А. Скочилова, Т. И. Копылова, Е. А. Алябышева, Е. В. Сарбаева. Йошкар-Ола, 2005 Китеп
2 Будыко М.М. Климат и жизнь, 1971. Китеп
3 Дженбаев Б.М., Чоров М.Ж. Экология. Бишкек, 2001. Китеп
4 Кулназаров Б.К. Кыргызстандын экологиясы. Бишкек, 2001. Китеп
5 Молдобачаева А.Д., Карамолдоев Ж.Ж., Торобекова Т.А. Айлана – чөйрөнү коргоо курсу боюнча методикалык көрсөтмө. Бишкек, 2014. Китеп
6 Мурсалиев А.М., Ниязов Т.З., Шамшиев А.Б. Жалпы экология. Бишкек, 2010. Китеп
7 Мурсалиев А.М., Чоров М.Ж. ж.б. Жаратылышты коргоонун фундаменталдык негиздери. Бишкек, 2011. Китеп
8 Мурсалиев А.М., Чоров М.Ж., Усенгазиева Г.С., Мурсалиев М.А. Экологиянын фундаменталдык негиздери: Окуу китеби Бишкек,2013. Китеп
9 Осмонов А.О. Основы геоэкологии. Бишкек,1998. Китеп
10 Одум Ю. “Экология”. Т1,2. М. 1986. Китеп
11 Реймерс Н.Ф. Экология (теория, законы, правила) 1994 Китеп
12 Федеров Е.К. «Экологический кризис и социальный прогресс» Гидрометеоиздат, Л.,1977 Китеп
13 Экологический вестник Кыргызстана. 1997 – 2010. Бишкек – 2002. Китеп