Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
KGZ-101 КЫРГЫЗ ТИЛИ I KIRGIZCA I 1 2 + 0 2 2
Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар Адабияттын түрү
1 Э.Төлөкова, Т.Абылкасымова, А.Исманкулова. Кыргыз тили: Тилден дилге. Окуу китеби. Улантуучу топтор үчүн (кол жазма укугунда). Китеп
2 Кыргыз тили. Э. Абдулдаев, С. Давлетов, А. Иманов, А. Турсунов. Ф.: Мектеп, 1986. Китеп
3 Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү. /Түз.: А. Исманкулова, Р. Солтобаева. Б.: «Кыргыз энциклопедиясы» башкы ред., 2013.4. Китеп
4 1. Ч.Айтматовдун «Эрте келген турналар», «Бетме бет» повесттеринин укма дисктери жана ушул чыгармалардын түпнускасы. Китеп
5 2. К. Кулалиеванын «Иш кагаздарын жүргүзүү» окуу китебинин укма диски. Китеп
6 3. Э.Төлөкова, Т.Абылкасымова, А.Бейшеева, А.Исмаилов, М.Ибраева. Көркөм чыгармалар боюнча окуп түшүнүү жана угуп түшүнүү жыйнагы. Улантуучу топтор үчүн. окуу куралы. 2011. Китеп
7 4. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери: Соңку редакциясы / Кырг. Респ. Президентине караштуу Мамл. тил боюнча улут. комис. Бишкек, 2013. Китеп
8 5. Кыргыз тилинин справочниги. Китеп