Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-305 КЫРГЫЗ ОЙЛОМ ТАРЫХЫ-I KIRGIZ DÜŞÜNCE TARİHİ-I 5 2 + 0 2 2
Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар Адабияттын түрү
1 Элдик мурастын философиясы.-Б., 2004 (авторлор коллективи); Китеп
2 Ж. Жаныбеков, Т. Аскаров, Н. Кулматов. Кыргыз философиясы. (X-XXI кк).- Ош, 2006; Китеп
3 Акмолдоева Ш.Б., Ашимов И.А., Бекбоев А.А., Ботоканова Г.Г. Кыргызская философия. – Б.: 2010. – С. 5-104. Китеп
4 Байбосунов А. Донаучные представления кыргызов о природе и обществе. – Б.: 2009. – С. 183-327 Китеп
5 Акмолдоева Ш.Б. «Манас» ааламы. – Б.: 2009. – 8-145 - беттер. Китеп
6 Мукасов Ы.М. Кыргыз элинин философиялык ойломунун тарыхый динамикасы. –Б.: 2004. -84-233 –беттер. Китеп