Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-331 ДЕКАРТ, ЛЕЙБНИЦ ЖАНА СПИНОЗА ФИЛОСОФИЯСЫ DESCARTES, LEİBNİZ VE SPİNOZA FELSEFESİ 5 3 + 0 3 4
Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар Адабияттын түрү
1 Аалиева Г ж.б. философиянын тарыхы (кыргызча) Б., 2012 Китеп
2 Мамардашвили М.Картезианские размышления М.,2000 Китеп
3 Франк С.Л. Основная идея Философии. Спинозы. М.,2001 Китеп
4 Идея метода: философия Декарта М.: 2005 Китеп
5 Петрушенко Л.А. Философия Лейбница М.,2009 Китеп