Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-405 АКСИОЛОГИЯ DEĞER FELSEFESİ 7 2 + 0 2 2
Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар Адабияттын түрү
1 Философия: энциклопедиялык окуу куралы/Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору.-Б.: 2004 Китеп
2 Жаныбеков Ж., Аскаров Т., Кулматов Н. Кыргыз философиясы (X-XXI кк.). -Ош.: 2006.-7-178 -беттер Китеп
3 Аристотель. Соч.: В 4 т. -М., 1975–1983. Т. 4. Китеп
4 Виндельбанд В. Прелюдии. Философские статьи и речи. -СПб., 1964. Китеп
5 Аксиология. Философия: Уч. М., 2007 Китеп
6 Ч.Айтматовдун романдарындагы көркөм аксиология. Жантаев А.С. Чыңгыз Айтматов реализм дүйнөсүндө / А.С.Жантаев, А.С.Садыков. – Бишкек: Бийиктик, 2001. – 64 б. Китеп