Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
İŞL-426 КЕРЕКТӨӨЧҮНҮН ЖҮРҮШ- ТУРУШУ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 8 3 + 0 3 4
Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар Адабияттын түрү
1 Blackwell, R. D., Miniard, P. W., & Engel, J. F. (2002). Consumer Behavior. Ninth Edition. PITER. Китеп
2 Фоксол, Г., Голдсмит. Р., & Браун, С. (2001). Психолгоия потребителя в маркетинге. Санкт-Петербург. Китеп
3 Odabaşı, Y., Barış, G. (2002). Tüketici Davranışı. Dördüncü Baskı. MediaCat. Китеп
4 Peter, J. P., Olson, J.C. (1994). Understanding Consumer Behavior. Irwin. Китеп
5 Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S., & Hogg, M. K. (2006). Consumer Behavior A European Perspective. Third Edition. Prentice Hall. Китеп